ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Тези доповідей: текст повинен бути набраний у редакторі Word, формат аркуша – А4, шрифт – Times New Roman Cyr, розмір літер – 12, поля – 2,5 см з усіх боків.

Назва доповіді – прописними буквами, центровано; прізвище й ініціали (титули не вказуються), повна назва організації із вказівкою відомчої приналежності – центровано.

Текст вирівняний по ширині; інтервал одинарний; абзацний відступ – 2 см. Текст відокремлений від шапки доповіді одним порожнім рядком. Обсяг тез – 1-2 повних стор.

  • Етап №1 – До 1  травня подати заявку і тези в електронній формі у вигляді двох файлів з розширенням doc або rtf . Файл із заявкою повинен бути названий по скороченій назві організації першого автора, файл із тезами – на прізвище першого автора (наприклад: IEZ_Ivanov_zayava.doc; IEZ_Ivanov.doc).
  • Етап №2 – Отримати повідомлення про прийняття вашої заявки та тез доповідей.
  • Етап №3 (доповідачам) – Тривалість доповідей – до 15 хвилин, повідомлень – до 8 хвилин. Мови доповідей: українська, російська, англійська. Під час реєстрації пред’явити електронний варіант презентацій.

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА

Quality
top