Подача матеріалів

  • Підготувати тези доповіді у відповідності до вимог до оформлення
  • Для студентів: якщо всі співавтори тез — студенти, необхідно отримати рецензію на тези доповіді від свого наукового керівника або викладача відповідної дисципліни. Прізвище, ім'я та по-батькові рецензента будуть опубліковані в збірці тез доповідей після імен авторів
  • Заповнити форму подачі матеріалів 
  • Отримати від організаційного комітету повідомлення про прийняття або відхилення доповіді 
  • Підготувати презентаційні матеріали для доповіді на конференції. Доповідачам надається мультимедійний проектор, компьютер, програмне забезпечення: Microsoft Windows, Microsoft PowerPoint (не нижче 2003), Adobe Acrobat Reader останньої версії. Орієнтовний регламент роботи в секціях: доповідь — 10–15 хв., обговорення — 5–10 хв.
Quality
top